Federația Forumul Tinerilor din România
Federația Forumul Tinerilor din România

Scurta descriere:

Forumul Tinerilor din România reprezintă drepturile și interesele tinerilor și ale organizațiilor de tineret din țară prin intermediul cărora sunt promovate valori ca: participare, egalitate, respect pentru diversitate și minorități, recunoaștere, nediscriminare și inovație. Scopul acesteia este de a reprezenta tinerii din România și totodată de a-i încuraja, susține și implica în activități și proiecte prin intermediul cărora să-și atingă potențialul maxim.
În vederea realizării scopurilor sale, Forumul îşi propune următoarele obiective:
- Stimularea participării democratice a tinerilor;
- Cercetare în domeniul politicilor publice care vizează şi/ sau influenţează viaţa tinerilor;
- Elaborare de recomandări cu privire la politicile publice care vizează şi/sau influenţează viaţa tinerilor;
- Monitorizarea procesului de luare a deciziilor cu scopul de a promova drepturilor membrilor Forumului;
- Ocuparea tinerilor pe piaţa muncii si Incluziunea sociala.


Informații generale

Numele organizației: Federația Forumul Tinerilor din România

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Adresa fizică: Calea Plevnei, nr. 61, et. 1, Sala 9, Sector 1, București

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 1/24.01.2014

Reprezentant legal

Reprezentant legal: Grigore Ionuț-Alin

Președintele organizației: Grigore Ionuț-Alin

Membrii Consiliului Director: Grigore Ionuț-Alin, Dospinescu Ioana, Stroe Cătălina-Ioana, Pop Ionuț-Daniel, Simion Alina Mihaela

Documente

Raport anual 2019

Raport anual 2018

Raport anual 2017