Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

Scurta descriere:

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima federație națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană din țară, care reprezintă cei peste 500.000 de studenți din România. ANOSR a luat ființă prin reunirea organizațiilor studențești cu tradiție, înființate imediat după Revoluție, fiind coagulată în jurul unor valori și principii care să asigure apărarea drepturilor studenților la cea mai înaltă calitate. În prezent, ANOSR numără 104 de organizaţii studenţeşti din 19 centre universitare și reprezintă studenții din România în cadrul Organizației Europene a Studenților (ESU), Consiliului Tineretului din România (CTR) și Alianței pentru o Românie Curată.

ANOSR și-a dobândit personalitatea juridică în aprilie 2000 printr-o decizie în recurs a Curții Supreme de Justiție, în contextul unei evidente opoziții a guvernului din acea vreme pentru crearea federației.

ANOSR reprezintă și promovează interesele studenților din România sub aspect educațional, social, economic și cultural, atât la nivel național, cât și internațional și sprijină organizațiile studențești și studenții pentru creșterea calității învățământului superior, centrarea educației pe student, implicarea studenților în toate procesele decizionale și garantarea respectării drepturilor tuturor studenților din România.

Federația se bazează pe principiile democrației, deschiderii, unității, continuității, transparenței și non-partizanatului și pledează pentru un stil de lucru nedemagogic, nepartizan, bazat pe fapte, documente relevante și standarde de calitate, precum și pe propuneri reale din partea partenerilor de dialog pentru soluționarea problemelor apărute în procesul de reformare a învățământului Superior, precum și a problemelor societății civile.

Printre rezultatele noastre, se numără:

● Prima inițiativă legislativă aparținând 100% studenților – Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666/ 2012 în urma demersurilor și la propunerea ANOSR;
● Peste 60 de modificări aduse și integrate în proiectul inițial al Legii Educației Naționale;
● Singurul reprezentant al studenților din România la nivel internațional;
● Prima dezbatere din România privind Procesul Bologna precum și facilitarea integrării Procesului Bologna în universitățile românești prin sesiuni de lucru cu studenții din toate regiunile țării și întâlniri cu actorii decizionali prin programul „Bologna în Universități” (2015);
● Facilitarea primei mobilități interne a studenților din România;
● Primele documente programatice privind Mișcarea Studențească și rolul ei în societate;
● Organizarea celor mai mari proteste studențești din ultimii 20 de ani în contextul subfinanțării cronice din sistemul de învățământ superior – campania 6% pentru educație;
● Prima structură care a lansat campanii naționale de informare și conștientizare cu privire la drepturile studenților („Ce te doare?”- 2006) și reformele din Învățământul Superior („Săptămâna Bologna în Universități”- 2006), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, precum și privind asumarea unor deziderate ce ating nevoile studenților, în contextul alegerilor rectorilor (,,CoRector”- 2019);
● Obținerea de angajamente scrise din partea partidelor politice parlamentare privind obiective din domeniul învățământului superior – campania „Viitorul implică studenții!” (2016);
● Creșterea fondului pentru bursele studențești după o stagnare de mai mult de 6 ani și jumătate, în anul 2016, cu 20,29% față de anul precedent, iar apoi în anul 2017 cu încă 142,16% față de anul precedent, totalizându-se o creștere cu 191,3% a fondului pentru burse studențești în anul 2017 față de anul 2015 precum și elaborarea de amendamente aprobate în domeniul metodologiilor de finanțare a învățământului superior astfel încât indicatorii să fie corelați cu nevoile studenților;
● Introducerea disciplinei „Etică și integritate academică” în planurile de învățământ ale tuturor programelor de studii de licență și masterat din România, precum și poziții ferme, reacții și propuneri în domeniul eticii universitare și a sancționării tuturor formelor de plagiat sau discriminare;
● Obținerea gratuității la transportul feroviar pentru toți studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență într-o instituție de învățământ superior acreditată, de stat sau privată, la programe de studii de la toate cele trei cicluri (licență, master, doctorat), indiferent de forma de finanțare a studiilor (buget/taxă), indiferent de vârsta acestora, indiferent de naționalitatea acestora, pentru un număr nelimitat de călătorii, indiferent de distanțele sau rutele călătoriilor, inclusiv pe perioada vacanțelor, de către toți operatorii de transport feroviar, la toate tipurile de trenuri, clasa a II-a, în baza angajamentelor asumate în 2016.

Pozițiile ANOSR, analizele și revendicările noastre se regăsesc în Secțiunea publicații și Secțiunea poziții de pe site-ul federației sau pe pagina principală – www.anosr.ro.

Cele mai importante proiecte ale ANOSR sunt „Bologna în universități”, „Gala Profesorului Bologna”, „Universitățile de vară pentru elevi”, proiectele de tip „Next” (HR, PR, FR, Edu, Junior), Trainingurile regionale de reprezentare a studenților și „Trainingul Național de Reprezentare a Studenților”, „Forumul Organizațiilor Studențești din România (FOSR)”.

ANOSR este reprezentată în toate structurile din domeniul învățământului superior unde sunt implicați studenții – Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Consiliul de Etică și Management Universitar, invitat la Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, Comisia de Dialog Social a Ministerului Educației și Cercetării, participând de asemenea în mod activ în alte structuri relevante, precum Grupul Național de Lucru privind Dialogul Uniunii Europene cu Tinerii sau Consiliul Național pentru Tineret. Această reprezentativitate ne este recunoscută și susținută de organizații importante din societatea civilă, mass-media, de comunitatea academică și importanți actori centrali.


Informații generale

Numele organizației: Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Adresa fizică: Calea Plevnei nr. 61, camera 12-13, sector 1

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 15/2009

Reprezentant legal

Reprezentant legal: Petrișor-Laurențiu Țucă

Președintele organizației: Horia-Șerban Onița

Membrii Consiliului Director: Petrișor-Laurențiu Țucă, Tamara Ciobanu, Ana Duplava, Cristina-Mihaela Georgescu, Larissa-Sorana Baiaș, Irina Duma, Crina-Rodica Maliarciuc, Loredana Marina Matache

Documente

Raport anual 2019

Raport anual 2018

Raport anual 2017