SOCIETATEA STUDENȚILOR ÎN MEDICINĂ DIN BUCUREȘTI (SSMB)
SOCIETATEA STUDENȚILOR ÎN MEDICINĂ DIN BUCUREȘTI (SSMB)

Scurta descriere:

Societatea Studenților în Medicină din București (SSMB) este o organizație studențească, independentă, non-politică și non-guvernamentală ce reprezintă studenții mediciniști bucureșteni. Este oficial recunoscută ca atare de către autoritățile guvernamentale locale, regionale și centrale, precum și de alte organizații și instituții naționale și internaționale.

Societatea Studenților în Medicină din București (SSMB) a fost înființată la 13 ianuarie 1875, la 6 ani de la întemeierea Facultății de Medicină din București, inițiativa pornind din necesitatea și dorința studenților de a se manifesta științific într-un cadru organizat, în contextul unei perioade în care accesul către cărțile și revistele medicale ale vremii, necesare studenților, era îngreunat de slaba dezvoltare a bibliotecilor care nu puneau la dispoziție ultimele publicații din domeniul medical.

Odată cu începerea celui de-al Doilea Război Mondial, activitatea Societății este suspendată și va fi reluată la 1 ianuarie 1990. În 1991, SSMB devine Membru Fondator al Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) și prin intermediul FASMR, este membru IFMSA - International Federation of Medical Students' Associations. Prin activitatea în FASMR, contribuie la adoptarea unor poziții naționale a tuturor studenților mediciniști în legătură cu situații ce ne privesc direct, poziții ce sunt ulterior transmise Ministerului Sănătății în vederea soluționării acestor probleme.

Asociația este din nou înregistrată în Registrul Național al Fundațiilor și Asociaților la data de 20.06.2006.

SSMB este structură reprezentativă pentru studenți la nivelul facultății de medicină al Universității de Medicină și Farmacie ''Carol Davila" din București. În fiecare an, societatea se asigură de bunul demers al procesului de selecție al reprezentanților de serie și al reprezentanților în Consiliul Facultății și Senat. SSMB se implică în mod activ în respectarea drepturilor studențești și prevederilor menționate în COD/ORD 3666-2012, LEN 1/2011, Carta Universitară, Regulamentul de Activitate Profesională, indicii ARACIS. În același timp, prin intermediul membrilor săi, societatea se implică activ atât în dezvoltarea calității academice, cât și în promovarea conceptului de învățământ centrat pe student.

Începând cu 01.10.2020, SSMB este membru în cadrul Consiliului Național pentru Tineret (CNPT) 2020-2022, în subcomisia ”ONG-uri din domeniul sănătății”.

În prezent, Societatea continuă să vină în sprijinul studenților mediciniști în ceea ce înseamnă activitatea științifică, dar totodată, este implicată în toate problemele de sănătate publică existente în România.


Informații generale

Numele organizației: SOCIETATEA STUDENȚILOR ÎN MEDICINĂ DIN BUCUREȘTI (SSMB)

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Adresa fizică: BULEVARDUL EROII SANITARI, NR. 8, 050474

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 30/20.06.2006

Reprezentant legal

Reprezentant legal: PERSU MIHAI-CRISTIAN

Președintele organizației: PERSU MIHAI-CRISTIAN

Membrii Consiliului Director: PERSU MIHAI-CRISTIAN, BĂIAȘU SORINA-ELENA, PAPACOCEA RĂZVAN-IOAN, MODEL DIANA-MARIA, TOMESCU ANDREEA FLORENTINA

Documente

Raport anual 2019

Raport anual 2018

Raport anual 2017

Declarație pe propria răspundere

Candidat

Candidat: Teodor Cristian Blidaru