UNIUNEA NATIONALA A COOPERATIEI MESTESUGARESTI - UCECOM
UNIUNEA NATIONALA A COOPERATIEI MESTESUGARESTI - UCECOM

Scurta descriere:

Mișcarea cooperatistă are o lungă tradiție în țara noastră, România aderând la Alianța Cooperatistă Internațională – ACI încă din anul constituirii acesteia (1895). Prima cooperativă de producție și servicii – „Societatea Meseriașilor de Încălțăminte” – s-a înființat la București (1879).
Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești – UCECOM a fost constituită în anul 1951 și reorganizată în anul 2006 (în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației).
UCECOM îndeplinește rolul de reprezentare a sectorului cooperației meșteșugărești, la nivel național și internațional, având, totodată, „scopul de a asigura reprezentarea și promovarea intereselor economice, sociale și culturale ale cooperatorilor și ale membrilor asociați în relațiile cu administrația publică, cu autoritatea de stat, cu alte persoane fizice și/sau juridice, publice sau private, cu organismele internaționale similare, precum și pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste”.
În prezent, la UCECOM sunt asociate, direct sau indirect, peste 450 de entități cooperatiste, respectiv societăți cooperative meșteșugărești (de producție și servicii) și uniuni județene/asociații ale acestora. Resursa umană a sectorului însumează circa 10.000 de persoane, care dețin, în mare majoritate, o dublă calitate (asociați la capital, ca membri cooperatori acționari, și angajați ai propriilor organizații). Societățile cooperative meșteșugărești sunt, în cea mai mare parte, întreprinderi mici și mijlocii.
De asemenea, în cooperația meșteșugărească lucrează peste 120 de persoane cu handicap, încadrate în muncă în 31 de societăți cooperative, dintre care 9 sunt special organizate („entități protejate”).
Activitățile cooperației meșteșugărești (de producție și servicii) vizează producția de bunuri industriale și de larg consum (confecții textile și tricotaje, mobilă și articole din lemn, încălțăminte și marochinărie, artă populară, meșteșuguri și artizanat, confecții metalice și alte articole și produse), precum și o gamă largă de servicii adresate populației și agenților economici (întreținere corporală și estetică umană, întreținere și reparații autovehicule, confecții și încălțăminte de comandă, reparații radio-TV, electrocasnice, optică, bijuterii, construcții, prestări industriale etc.).
Alte activități: în cadrul sectorului cooperației meșteșugărești se mai regăsesc activități precum: activitate tehnico-științifică și social-culturală, în cadrul Fundației „ARTIFEX”, al cărei fondator unic este UCECOM, învățământ universitar (aproape 1.900 de studenți) în cadrul Universității „ARTIFEX”, având două facultăți acreditate (Facultatea de Finanțe și Contabilitate, Facultatea de Management-Marketing) și desfășurând 5 programe de licență și 5 programe de masterat, învățământ preuniversitar (circa 6.000 de elevi), în cadrul Fundației „SPIRU HARET”, al cărei fondator unic este UCECOM, cu un colegiu și 9 licee tehnologice, Centre de calificare și reconversie profesională, derulând anual cursuri pentru aproximativ 2.000 de adulți, servicii turistice și de tratament balnear, prin S.C. HEFAISTOS-CM S.A. cu complexe hoteliere funcționale la Mamaia și Sovata, sport de masă și de performanță, în cadrul asociațiilor sportive „VOINȚA”, presă (bilunarul „Viața Cooperației Meșteșugărești”) etc.
Asocieri pe plan intern și internațional: Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România (ANEIR), Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), Alianța Cooperatistă Internațională (ACI), COOPERATIVES EUROPE, Organizația Internațională a Cooperativelor de Producție, Industriale, Artizanale și de Servicii (CICOPA), Confederația Europeană a Cooperativelor de Producție și de Muncă Asociată, a Cooperativelor Sociale și a Întreprinderilor Sociale și Participative (CECOP), Asociația Balcanică pentru Mici Afaceri (BSBA).


Informații generale

Numele organizației: UNIUNEA NATIONALA A COOPERATIEI MESTESUGARESTI - UCECOM

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Adresa fizică: Bd. Unirii nr. 73, bl. G3, tronson 3, sector 3. cod postal 030831

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 11016/A/2006

Reprezentant legal

Reprezentant legal: GRIGORESCU SEVASTITA

Președintele organizației: GRIGORESCU SEVASTITA

Membrii Consiliului Director: Grigorescu Sevastița, Mateescu Cristian-Gabriel, Cristea Simion, Nemens Constantin Șerban, Dumitru Valentin, Bordea Bogdan, Neculaescu Elena, Puzdercă Alexandru Nicolae, Săvescu Mariana, Cîlniceanu Dumitru – Liviu, Cociuba Teodor, Simulescu Gheorghe, Laza Ioan, Petrescu Corneliu – Constantin, Sabău Ilie, Ionescu Constanța, Manolescu Cristian

Documente

Raport anual 2019

Raport anual 2018

Raport anual 2017

Declarație pe propria răspundere

Candidat

Candidat: GRIGORESCU SEVASTITA