Asociatia Help Autism
Asociatia Help Autism

Scurta descriere:

Misiunea Asociației Help Autism este de a ghida pașii copiilor cu minți aparte de la evaluare și diagnostic la terapie, de la integrare școlară la tranziția spre viața de adult.
Îmbunătățirea calității vieții, apărarea și promovarea drepturilor și intereselor persoanelor cu tulburări pervazive de dezvoltare, tulburări de limbaj, retard motor, retard mintal și orice alte tulburări de dezvoltare, precum și a familiilor acestora au fost liniile directoare ale tuturor programelor și acțiunilor asociației, încă de la înființare, din 2010.

Asociația a pornit de la nevoia părinților unui copil diagnosticat cu autism de a colecta fonduri pentru programul terapeutic al propriului copil, de care avea nevoie pentru a se recupera și a se integra social. La scurt timp a realizat ca experienta ei este experienta a sute sau mii de parinti, determinandu-i să înceapă misiunea de a sprijini cât mai multe familii, în prezent ajungând in 2020 la a ajuta peste 600 de copii și familiile acestora prin programe de recuperare specializate și personalizate (terapie comportamentală aplicată, ocupațională, kinetoterapie și orice alte terapii ajutătoare). Pentru aceasta, Asociația a strâns în jurul său o echipă de peste 60 de specialiști – psihoterapeuți, logopezi, kinetoterapeuti, asistenți sociali, fundraiseri, dar și susținători dedicați cauzei – influenceri, ambasadori ai cauzei, voluntari.

Totodata, nevoile familiilor copiilor cu TSA a determinat Asociatia in a cauta solutii pentru cat mai multi dintre ei, astfel ca a strans alaturi alte 85 de organizatii din domeniul autismului, marea lor majoritate funizori de servicii sociale, formand Reteaua organizatiilor in autism RO TSA. Alaturi de cele 86 de organizatii din RO TSA si Federatia FEDRA, Asociatia Help Autism dezvolta din 2018 activitati in sprijinul a peste 3000 de persoane cu TSA si familiilor lor.

Activitățile organizației:
 Campanii de comunicare pentru creșterea gradului de conștientizare a autismului;
 Programe de diagnosticare, evaluare și terapie gratuită;
 Dezvoltarea de programe terapeutice personalizate și resurse educaționale pentru copiii cu TSA;
 Campanii de fundraising pentru susținerea financiară a serviciilor de recuperare pentru copiii înscriși în Asociație;
 Programe de formare în Terapia ABA și practica pentru specialiști;
 Cursuri dedicate cadrelor didactice pentru integrarea copiilor în grădinițe și școli;
 Suport și cursuri/workshopuri de dezvoltare personală pentru părinți;
 Campanii de advocacy;
 Dezvoltarea de resurse pentru instituțiile și organizațiile care activează în domeniul furnizării serviciilor specializate integrate adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist și familiilor lor.

Proiectele organizației
De-a lungul timpului Asociația Help Autism a implementat mai multe proiecte în domeniul social. Dintre acestea, printre cele mai recente se numără:
1) Proiectul „Help Community” implementat în aprilie 2020 finanțat din fonduri atrase de către Asociație, granturi și donații. Proiectul este în desfășurare și a adunat, până în prezent, un număr de 270 ore de consiliere psihologică și asistență socială, 10.200 kg de alimente și produse de necesitate, 38.500 măști, 10.000 mănuși și botoșei, 85 viziere, 110 litri dezinfectant. Acestea au ajuns la persoane și familii aflate în situsții de risc și centre de bătrâni din toată țara. Acestora li se adaugă produse și servicii care vor fi livrate, până la finalul anului 2020, persoanelor, familiilor și ONG-urilor vulnerabile din cadrul rețelei RO TSA (rețeaua din care fac parte 86 de ONG-uri active în domeniul autismului) printr-un grant de 112.235 lei obținut în cadrul programului „În stare de bine”: 300 de pachete de alimente și produse de protecție, tablete și 200 de ore de servicii online (asistență socială, consiliere psihologică, administrativă și organizațională).
2) Proiectul „Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA (ONGPP)” (cod SIPOCA 313/110709) a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Activitățile proiectului s-au desfașurat în perioada 2018-2019 și au vizat:
• formarea unei rețele naționale informale a organizațiilor care activează în domeniul serviciilor sociale adresate copiilor cu tulburare de spectru autist (TSA) și familiilor acestora (peste 3000 de beneficiari) și
• formularea unei propuneri de politică publică alternativa privind servicii specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru persoane cu TSA - „Dezvoltarea cadrului de organizare a serviciilor specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate și a standardizării acestora”. La acest proces au participat peste 60 de ONG-urilor și 40 de instituții cu atribuții în domeniu (DGASPC-uri, MMJS, CMBRAE, DAS Galați, CNAS).
3) Campania pentru 3,5% - campania a inclus mai multe demersuri privind o serie de măsuri care să crească accesul ONG-urilor la aceasta facilitate fiscală:
• modificarea cotei din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pe care contribuabilul poate alege să-l redirecționeze pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult de la 2% la 3,5 % (alături de FEDRA, ARC și Dăruiește Viața);
• modificarea procedurii de depunere a formularelor 230 (alături de FEDRA) – depunere în format electronic pe perioada stării de urgență și 30 de zile după (Ordinul președintelui ANAF nr. 936/2020);
• Procesarea formularelor 230 pe baza de borderou transmis online de catre ONG-uri si virarea sumelor aferente in cel mult 90 de zile, aspect ce a dus la deblocarea fondurilor pentru Ong-uri si eliminarea riscului procesarii acestora cu mare intarziere;
• construirea și publicarea pe website-ul organizației a ghidului pentru depunere rapidă a formularelor de redirecționare a impozitului pe venit pe e-guvernare.ro, ghid destinat tuturor ONG-urilor.


Informații generale

Numele organizației: Asociatia Help Autism

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Adresa fizică: Delea Noua nr. 36, Sector 3

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 9442/A/2010

Reprezentant legal

Reprezentant legal: Daniela Doina Bololoi

Președintele organizației: Daniela Doina Bololoi

Membrii Consiliului Director: Daniela Doina Bololoi, Sergiu Popa, Adrian Paculea

Documente

Raport anual 2019

Raport anual 2018

Raport anual 2017

Declarație pe propria răspundere

Candidat

Candidat: Daniela-Doina Bololoi