ASCHFR-ARGES
ASCHFR-ARGES

Scurta descriere:

Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic – România Filiala Argeş a fost înfiinţată în anul 1991, cu personalitate juridică, are în componenţa sa 180 de membri, copii şi tineri cu handicap fizic care sunt în îngrijirea părinţilor. Asociaţia are drept scop, ca în zona geografică de activitate şi pe baza Statutului şi a programului de activitate al ASCHF-R, să acţioneze în direcţia îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale persoanelor cu handicap fizic, copii şi tineri şi ale familiilor lor. Filiala dezvoltă programe diverse pentru copii şi anume: asistenţă socială, şcolarizare, asigurare de mijloace de protezare, activităţi educative pentru copii şi familie, informarea membrilor asociaţiei şi ai comunităţii, dezvoltarea vieţii asociative, facilitarea obţinerii de drepturi conferite de legislaţia în vigoare pentru persoanele cu handicap.


Informații generale

Numele organizației: ASCHFR-ARGES

Județ: Arges

Localitate: Pitesti

Adresa fizică: Strada Carol Davila nr. 7 Bl B1, Sc. A AP. 1

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 28/RA/2005

Reprezentant legal

Reprezentant legal: Tolos Ion

Președintele organizației: Besnea Elena Lavinia

Membrii Consiliului Director: Nicolae Vasile , DINU NICOLAE, POPESCU MARIUS, CREMENESCU Iulia, Sebe Camelia, Mierla Ioana

Documente