Fundatia SERA ROMANIA
Fundatia SERA ROMANIA

Scurta descriere:

Prezentarea Fundaţiei SERA ROMÂNIA

Fundaţia SERA ROMÂNIA ocupă o poziţie de vârf în domeniul ONG-urilor din România, acţionând ca vector de politică şi model de bună practică pentru politicile publice din sistemul de protecţie a drepturilor copilului.

1. Introducere

Fundaţia SERA ROMÂNIA este o persoană juridica română, o organizaţie neguvernamentală, non-profit, privată, non-confesională, înregistrată în martie 1996. SERA are o experienţă bogată în domeniul protecţiei copilului şi al promovării drepturilor copiilor, fapt ce o califică pentru gestionarea oricărui proiect în domeniu.

Misiunea organizaţiei SERA ROMÂNIA este de a crea, organiza şi dezvolta activităţi în favoarea copiilor, mai ales a celor aflaţi în dificultate: orfani, copii abandonaţi, copii neglijaţi şi alţi copii în dificultate, dar in aceeasi masura in favoarea adultilor sau a familiilor vulnerabile. În viziunea noastră copilul are dreptul de a creşte într-o familie sau într-un mediu cât mai apropiat de conceptul de familie, indiferent de vârstă, boală sau handicapul pe care îl are.

Acest obiectiv devine realizabil prin eforturile concrete de dezinstituţionalizare a copiilor, prin reintegrarea lor în familia naturală, prin plasamentul la asistenţi maternali profesionişti sau în centre de tip familial, adaptate nevoilor lor specifice de îngrijire şi educaţie. Ţelul nostru final este de a găsi fiecărui copil abandonat, lipsit de ingrijirea parinteasca, o familie sau un mediu apropiat de acest concept. Nicio relaţie nu este mai benefică şi mai plină de responsabilitate faţă de copil precum este relaţia părinte-copil si fiecare copil trebuie să fie crescut într-o familie, de preferat în familia naturală. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie găsită o familie alternativă sau trebuie ameliorat mediul instituţional de îngrijire, astfel încât să fie cât mai apropiat de cel familial.
Fundaţia SERA ROMÂNIA a intervenit, in ultimii 23 de ani, în toate judeţele ţării (41 de judeţe şi 6 sectoare din Bucureşti), contribuind în mod esenţial la închiderea instituţiilor de tip vechi, care adăposteau în condiţii mizere sute de copii, şi la dezvoltarea de servicii sociale alternative, în care celor mici li s-a dat pentru prima oară şansa de a trăi decent.
Prin intervenţiile şi eforturile constante susţinem autorităţile administratiei publice pentru a proteja drepturile copilului şi pentru a-şi dezvolta servicii specifice, capabile să garanteze un mediu corespunzător creşterii şi educării normale a copiilor din comunitatea pe care o reprezintă.
Prin intermediul programelor SERA, am reuşit să schimbăm în bine viaţa a peste 90.000 de copii.
SERA ROMÂNIA a dezvoltat servicii de recuperare pentru copii şi adulţi cu handicap, a sprijinit familii vulnerabile, în care riscul de a-şi abandona copiii era major, a acordat ajutor umanitar pentru mii de copii bolnavi, dar şi familiilor din localităţi lovite de inundaţii.

Obiectivele noastre sunt:
• Sprijinirea familiei – mediu privilegiat pentru dezvoltarea unui copil;
• Sprijinirea creşterii şi dezvoltării copilului pentru atingerea unui potential maxim;
• Sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate;
• Prevenirea intrării copiilor în instituţii de îngrijire şi reducerea numărului copiilor instituţionalizaţi;
• Sprijinirea sănătăţii copiilor prin reconsiderarea sistemului de asistenţă medicală oferit;
• Sprijinirea copiilor cu probleme;
• Îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru copiii abandonaţi care sunt plasaţi în instituţii de ocrotire;
• Sprijinirea copiilor cu handicap în vederea reintegrării, educării şi parcurgerii unei vieţi normale;
• Asigurarea asistenţei medicale pentru copiii cu handicap din centrele de plasament sau din familiile nevoiaşe.

2. Programele Fundaţiei SERA ROMÂNIA

Începând cu anul 1996, bugetul Fundaţiei SERA ROMÂNIA a crescut an de an, ajungând la un total de aproximativ 85 milioane de euro, bani care au fost investiţi în programele de protecţie a copilului în perioada 1996-2019.

Serviciile alternative de tip comunitar furnizate în cei 23 de ani de activitate sunt: construcţia, reabilitarea, metodologia de formare, managementul şi procedurile de integrare în structurile administraţiei a următoarelor instituţii de tip nou:
• Centru rezidenţial de îngrijire de tip famillial – căsuţe de tip familial pentru un număr mic de copii – menit să ofere îngrijire pe termen scurt/mediu copiilor în cazuri de urgenţă şi când alte opţiuni nu sunt disponibile, până la găsirea unei familii sau până când reintegrarea devine posibilă.
• Centru de primire şi evaluare în regim de urgenţă – menit să ofere adăpost pe termen foarte scurt copiilor aflaţi în situaţii de urgenţă (inclusiv copiilor străzii); să asigure o evaluare iniţială a situaţiei copilului şi să demareze procedurile de furnizare în continuare a serviciilor de protecţie şi îngrijire a copilului.
• Centru pentru mama şi copil – menit să ofere adăpost temporar tinerelor mame singure şi copiilor lor în vederea promovării ataşamentului şi sprijinirii mamelor tinere prin consiliere (inclusiv juridică) şi educaţie parentală pentru a reduce riscul abandonului.
• Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în risc de abandon – menit să ofere îngrijire zilnică copiilor din familii în pericol (de exemplu, când ambii părinţi trebuie să lucreze în timpul zilei şi nu există suport din partea altor rude); scopul este de a preveni abandonul şi de a sprijini copiii în familiile lor.
• Serviciu de sprijinire pentru tinerii peste 18 ani care doresc să-şi continuie educaţia – menit să ofere consiliere şi sprijin tinerilor adulţi care părăsesc serviciile de îngrijire a copiilor şi au nevoie în continuare de suport. Acest serviciu va ajuta tinerii adulţi în deprinderea unor abilităţi de viaţă, inclusiv suportul şi consilierea necesare continuării studiilor, calificării pentru o slujbă şi găsirea unui loc de muncă.
• Centru de consiliere şi sprijin pentru familie – oferă consiliere şi sprijin (inclusiv suport material) familiilor aflate în dificultate pentru a le ajuta să rămână unite şi, astfel, să prevină abandonul şi instituţionalizarea copiilor. Aceste centre oferă, de asemenea, educaţie parentală, învăţând tinerii părinţi cum să se descurce cu copiii lor, ajutându-i să devină părinţi buni, de încredere, încurajând legătura părinte – copil ca măsură de prevenire a abandonului şi instituţionalizării.
• Centru de îngrijire de zi pentru copii cu nevoi speciale – asigură îngrijirea zilnică şi asistenţă terapeutică pentru copii cu nevoi speciale şi consiliere parentală pentru familiile acestora în vederea unei mai bune înţelegeri a copiilor şi a situaţiei lor speciale precum si a abilitarii/reabilitarii acestora. Serviciile de îngrijire temporară pot fi legate, de asemenea, de centrele de îngrijire de zi.
• Centre rezidenţiale de îngrijire specializată pentru copii cu handicap sever – case de tip familial pentru un grup mic de eficiari menite să ofere îngrijire rezidenţială temporară acelor copii proveniţi din familii pentru care accesul la servicii de reabilitare/terapeutice este foarte dificil şi copiilor cu nevoi speciale care sunt abandonaţi. Serviciile terapeutice specializate vor fi furnizate în facilităţi specializate existente în comunitate.
• Centru de urgenţă pentru copii cu tulburări psiho-sociale – are atât funcţia unui centru de îngrijire temporară, cât şi cea a unuia de evaluare/terapeutic, în care o echipă multidisciplinară, formată din doctor, psiholog, lucrător social, ofera asistenţă specializată copiilor, dar şi familiilor lor;

• Închiderea şi restructurarea instituţiilor rezidenţiale de tip vechi

Din 1996, SERA ROMÂNIA a fost implicată în restructurarea a peste 90 de instituţii de îngrijire de tip rezidenţial vechi (88 de instituţii pentru copii şi 3 pentru adulţi) în vederea asigurării respectării standardelor internaţionale prin intermediul programelor cu finanţare naţionala şi internaţională (aproximativ 40 milioane EURO).

SERA ROMÂNIA, în parteneriat cu autorităţile administratiei publice locale, a închis 30 cămine spital din cele 33 existente cum ar fi : Ioneşeni, Bîlteni, Ungureni, Ghimeş-Faget, Horia, Videle, Negru Vodă, Vultureşti, Hîrlău, Tătărăi, Ţuicani, Oraviţa - propunând un model de închidere de instituţie şi un model de servicii necesare.

Astfel, SERA ROMÂNIA a creat centre de abilitare, reabilitare şi integrare pentru copii cu handicap, centre de asistenţă maternală pentru copii aflaţi în dificultate, centre medicale psiho-sociale, centre pentru copiii depistaţi HIV pozitiv şi case de tip familial pentru copii cu nevoi speciale.
Datorită experienţei sale, in perioada 2002-2006, SERA ROMÂNIA a fost selectată de Guvernul României pentru implementarea Programului de Interes Naţional pentru restructurarea instituţiilor de tip vechi (lucrări, achiziţii şi servicii), având ca obiectiv închiderea a 10 instituţii pentru copii cu handicap şi a unei instituţii pentru adulţi cu handicap.
Iar din 2002, când SERA ROMÂNIA a evaluat sistemul de îngrijire rezidenţială pentru adulţi printr-un program finanţat de Autoritatea Natională pentru Persoane cu Handicap, a început să dezvolte programe şi în acest domeniu.

SERA ROMÂNIA s-a alăturat eforturilor administraţiei publice centrale şi locale pentru închiderea instituţiilor de tip vechi, fiind partener atât în cadrul programului finanţat de Banca Mondială şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, contractor în cadrul Programelor de Interes Naţional iniţiate de ANPDCA.

Instituţiile închise şi reformate prin programele SERA ROMÂNIA se regăsesc în Anexa 1 la prezentul document.

• Dezvoltarea de servicii sociale

SERA ROMÂNIA are peste 30 de colaboratori cu peste 18 ani de experienţă în elaborare şi management de proiecte, pregătire profesională şi achiziţii. SERA dispune de o experienţă unică în reorganizarea sistemului şi a instituţiilor de protecţie şi asistenţă, crearea unui mediu familial pentru copiii aflaţi în dificultate şi modificarea fundamentală a statutului şi a misiunii instituţiilor de îngrijire.
Proiectele noastre de dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru copii şi familii cu risc ridicat de abandon la nivelul ţării sunt în desfăşurare din 1996 şi au început iniţial cu dezvoltarea Serviciilor Sociale pentru Copii şi Familie la nivelul administraţiei locale în şase judeţe.
Începând din 1997, când instituţiile pentru copiii aflaţi în dificultate au fost descentralizate şi transferate la nivelul comunităţii locale, programele au vizat întărirea noilor servicii specializate acoperind 17 judeţe.
Din 1998, SERA ROMÂNIA a implementat un program naţional în toate cele 41 de judeţe si 6 sectoare ale Bucurestiului pentru dezvoltarea de noi servicii alternative.
Activitatea de dezvoltare a serviciilor sociale a inclus, printre altele susţinerea dezvoltării Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, închiderea de instituţii rezidenţiale de tip vechi şi deschiderea unora mai moderne, dezvoltarea de servicii de zi (centre de zi, centre de consiliere pentru copil si familie, centre de zi pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu handicap, centre mamă-copil, reţele de asistenţi maternali profesionişti, centre de reintegrare socială a adultului care a părăsit sistemul de protecţia copilului, servicii mobile pentru recuperarea copilului cu handicap, servicii de reintegrare familială a copilului separat de părinţii săi, servicii de reinserţie socio-profesională pentru tineri etc.)

• Activitatea de prevenţie a abandonului

O preocupare importantă a fundaţiei este serviciul de asistenţa prenatală pentru prevenirea abandonului copilului. Acest serviciu asigură monitorizarea femeilor în timpul sarcinii pentru a identifica viitoarele mame care pot fi în risc de abandon şi pentru a facilita o intervenţie din timp (consiliere, suport, educaţie parentală etc.) pentru prevenirea abandonului şi instituţionalizării.
SERA ROMÂNIA a dezvoltat serviciul mobil de consiliere şi planificare familială, un serviciu menit să îmbunătăţească accesul la astfel de servicii, în special în zone rurale sau izolate.
Obiectivele noastre sunt: reducerea numărului de avorturi, reducerea sarcinii nedorite prin utilizarea metodelor contraceptive şi reducerea abandonului de copii în maternităţi.
Până în prezent am iniţiat şi desfăşurat proiecte de prevenţie a sarcinii nedorite în 31 de judeţe din România. Activitatea este organizată şi finanţată de SERA ROMÂNIA şi apoi este predată Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Multe dintre aceste programe sunt în plină desfăşurare.
În intervalul 2004 - 2019 am investit peste 1.000.000 euro in acest program. Echipele SERA ROMÂNIA, compuse din infirmiere, asistente sociale şi psihologi, au străbătut până în prezent peste doua milioane de kilometri şi au ajutat mai bine de 70.000 de femei fertile să se informeze, dintre care 40.000 femei au optat pentru o metoda de contraceptie, diminuând, astfel, abandonul de copii în teritoriile respective.
Un alt obiectiv extrem de important al programelor fundaţiei a fost dezvoltarea serviciilor de prevenţie a abandonului copilului din familia naturală şi păstrarea legăturilor familiale fireşti între părinţi şi copil. Acest tip de serviciu a fost dezvoltat în ultimii 6 ani în cadrul a 5 Direcţtii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi a avut rezultate peste aşteptări. Prin acest serviciu, realizat în colaborare cu DGASPC şi SPAS-urile de pe teritoriul unui judeţ vizează identificarea, evaluarea, susţinerea şi monitorizarea copiilor aflaţi în risc de abandon din familiile aflate în grad mare de sărăcie care nu mai pot ingriji copiii. Serviciul este cofinanţtat de către SERA ROMÂNIA şi DGASPC şi constă în asigurarea unei palete largi de servicii inclusiv cele de locuire pentru evitarea abandonului.
Judeţele in care am dezvoltat servicii de prevenire a sarcinii nedorite impreuna cu beneficiarii acestora sunt prezentate in Anexa 2.

• Infiinţarea Centrelor de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilităţi şi a Centrelor de Zi pentru copilul din comunitate

În cursul procesului de închidere a instituţiilor vechi de tip rezidenţial unul din obiectivele închiderilor a fost dezvoltarea unor centre de zi cu rol în prevenirea abandonului şi asigurării unor servicii adecvate atât copiilor din sistemul rezidenţial cât şi copiilor din comunitate. Au fost astfel construite, dotate şi donate DGASPC-urilor aproximativ 75 de astfel de centre de interes judeţean.

Pe de o parte fundaţia a dezvoltat centre de zi pentru copilul aflat în risc de abandon din comunitate pentru a uşura sarcina ingrijirii acestor copii de catre familie. Prin activităţile centrului de zi, copiii din familie au fost beneficiarii unor activităţi de suport pentru teme, pentru activităţile de zi cu zi, de sprijin pentru educaţie, de asigurare a hranei şi de sprijin în îngrijire în special pentru părinţii care erau depăşiţi de aceste activităţi.

Pe de altă parte, fundaţia a dezvoltat un model de centru de zi pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi severe de care au beneficiat atât copiii aflaţi în îngrijirea statului, cu măsuri de protecţie specială, cât şi copiii cu diferite grade de handicap aflaţi în familie dar cărora DGASPC le-a indicat printr-un plan individualizat serviciile de recuperare necesare. Copiii cu măsura de protecţie specială provin atât din centrele de plasament ale Direcţiei cât şi din reţeaua de asistenţi maternali profesionişti. În cadrul acestor centre se asigură servicii de evaluare psiho-socială, kinetoterapie, logopedie, hidroterapie, consiliere psihologica şi psihoterapie, terapie prin joc, educaţie parentală etc.

Lista cu centrele de zi şi centrele de recuperare pentru copilul cu handicap este prezentată în Anexa 3 la prezentul document.

• Dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti

Profesia de asistent maternal profesionist a fost creată odată cu pachetul legislativ care viza protecţia drepturilor copilului din 1997. În acelaşi an au fost create la nivel judeţean noile Direcţii Judeţene pentru Protecţia Copilului care trebuiau susţinute pentru dezvoltarea noii profesii. De-a lungul ultimilor 23 de ani SERA ROMÂNIA s-a implicat activ în dezvoltarea acestei reţtele atât printr-un program finanţat de către European Children’s Trust între anii 1999 – 2002, prin finanţarea anuală din bugetul propriu a acestei dezvoltări în colaborare cu DGASPC-urile din diverse judeţe cât şi prin implementarea Programului de Interes Naţional nr. 5, din 2005, contractat cu Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului si Adopţie.

Pe langă identificarea, evaluarea şi chiar finanţarea asistenţilor maternali profesionişti, fundaţia s-a implicat în nenumărate rânduri şi în formarea acestor profesionişti.

Prin aceste programe au fost identificaţi, evaluaţi, formaţi, atestaţi şi chiar finanţaţi un număr de peste 2000 de asistenţi maternali profesionişti în toată ţara.

• Formarea profesională

SERA ROMÂNIA a dezvoltat în ultimii 23 de ani programe de Pregătire a personalului pentru Serviciile Publice Judeţene care includ instruire specializată pentru asistenţi sociali, instructori şi sefi de servicii, familii de plasament, asistenti materali profesionisti, manageri de caz, directori de centre de plasament, directori generali de servicii publice. Peste 2.700 de specialişti au fost pregătiţi în cadrul acestui program multianual.
SERA a organizat cursuri de formare extensive şi circuite de studiu pentru Directorii Generali ai Serviciilor Publice şi pentru Secretarii de Judeţe.
De asemenea, în anul 2002, UNICEF a atribuit Fundaţiei SERA ROMÂNIA contractul referitor la proiectul de elaborare a standardelor pentru Serviciile comunitare pentru copiii cu handicap.
Alături de ANPDCA, Universitatea Bucureşti prin Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Institutul pentru Dezvoltarea Copilului şi ARAFDES, fundatia SERA ROMÂNIA a creat, susţinut şi cofinanţat primul curs de studii postuniversitare pentru managementul eficient al serviciilor din protecţia copilului destinat Directorilor Generali de DGASPC.

• Parteneriatul cu Spitalul Grigore Alexandrescu

Spitalul Grigore Alexandrescu a fost fondat în anul 1886 şi este al treilea serviciu de profil din Europa ca vechime. În fiecare an, spitalul găzduieşte aproximativ 4.000 de copii cu patologii ortopedice variate, aproximativ 3.000 dintre aceştia fiind operaţi de diverse malformaţii congenitale, tumori, distrofii osoase, infecţii ale oaselor, afecţiuni ale coloanei vertebrale şi diverse leziuni apărute în urma unor traumatisme. Serviciul de ortopedie al spitalului are 64 de paturi şi trei săli de operaţie, cu o echipă formată din opt chirurgi, patru kinetoterapeuţi şi 16 infirmiere.

Începând cu anul 1997 SERA ROMÂNIA a acordat ajutor spitalului, contribuind la reconfigurarea completă a serviciilor medicale, investind până în prezent peste 2 milioane de euro. Sălile de operaţii au fost modernizate, la fel şi saloanele şi serviciul ambulator, s-au cumpărat aparate medicale noi: un angiograf, un aparat de potenţial evocat, un scanner pentru radiografii, artroscop, două sisteme de autotransfuzie continuă Fresesnius, Banca de Os si de piele – prima banca de acest gen din România, aparate de anestezie.
Prin intermediul SERA, au fost amenajate, de asemenea, un salon cu patru paturi dedicat copiilor instituţionalizaţi cu probleme neuromotorii şi un departament de kinetoterapie pentru reabilitarea bolnavilor spastici.
De asemenea, începând cu 1999, am dezvoltat împreună cu spitalul un serviciu de chirurgie spinală care lucrează exclusiv pe baza unor donaţii. Cu ajutorul donatorilor generoşi, SERA ROMÂNIA a achiziţionat, de trusele necesare operaţiilor de coloană.

• Programe finanţate din fonduri europene

În perioada 2011-2013, SERA ROMANIA a fost partenerul Ministerului Muncii în proiectul "Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. În cadrul acestui proiect a fost realizat şi raportul legat de Sistemul de protecție a Copilului din România și cuprinde primul recensamânt al sistemului instituțional public, național și local al serviciilor și prestațiilor referitoare la protecția copilului în România, o noutate absolută în sistemul instituțional al administrației publice locale și centrale din România.
Obiectivul general al proiectului este acela de a realiza îmbunătăţirile de structură şi proces necesare pentru creşterea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România.
1. Obiective specifice privind îmbunătăţirile de structură
1.1 Restructurarea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti, pentru a se asigura o organizare unitară şi eficace a structurii acestora.
1.2 Dezvoltarea şi întărirea capacităţii instituţionale a Serviciilor Publice de Asistenţa Socială din municipii şi oraşe (SPAS) şi a structurilor de asistenţă socială echivalente din comune.
1.3 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite de DGASPC şi SPAS prin perfecţionarea/completarea reglementărilor şi consolidarea implementării standardelor de calitate a serviciilor, procedurilor şi standardelor privind managementul cazurilor.
1.4 Îmbunătăţirea managementului resurselor umane, normarea activităţilor personalului şi stabilirea indicatorilor de performanta adecvaţi la nivelul instituţiilor şi serviciilor DGASPC şi SPAS.
2. Obiective specifice privind îmbunătăţirile de proces
2.1 Îmbunătăţirea şi completarea procesului de adoptare, aplicare, monitorizare şi evaluare a deciziilor referitoare la protecţia drepturilor copilului.
2.2 Îmbunătăţirea şi completarea procedurilor şi mecanismelor de cooperare şi colaborare dintre DGASPC şi SPAS, precum şi a procesului de coordonare a activităţilor SPAS de pe teritoriul judeţului de către DGASPC.
2.3 Perfecţionarea, dezvoltarea şi extinderea monitorizării centralizate a resurselor şi activităţilor din sistemul de protecţie a copilului.
2.4 Îmbunătăţirea eficacităţii activităţilor furnizorilor de servicii sociale, prin crearea unui sistem concurenţial bazat pe eficienţa utilizării resurselor alocate.
Eficiența practică a proiectului s-a concretizat în elaborarea unui sistem al calităţii serviciilor destinate protecţiei copilului în care standardul de calitate va reprezenta un set de obiective de atins într-o anumită perioadă de timp dată, stabilind indicatori clari, realişti şi cuantificabili pentru evaluarea calităţii. Utilizarea acestui nou sistem de standarde de calitate şi de cost, combinată cu utilizarea noului Sistem Informaţional Centralizat de Monitorizare (CMTIS), care a fost realizat în cadrul proiectului - instrument decizional şi predictiv efectiv, utilizat în planificarea strategică - va permite autorităţilor administraţiei publice locale, cu sprijin guvernamental, să dezvolte sistemul de servicii sociale destinate protecţiei copilului în etape programate pe baze realiste, şi să asigure finanţarea anuală suficientă, pentru a permite ca etapele dezvoltării sa aibă loc.
Proiectul a urmărit reorganizarea întregului sistem de protecţie a copilului, aşezarea lui pe baze mai solide, precum şi eficientizarea activităţilor desfăşurate la nivel judeţean şi local.
Proiectul s-a adresat unor probleme a căror soluţionare face obiectul domeniului major de intervenţie 1.3, respectiv nevoia de revizuiri structurale, pentru a se asigura că structurile organizaţionale ale administraţiei publice sunt adecvate nevoilor beneficiarilor şi sunt organizate pe criterii de eficienţă.
Proiectul a contribuit la atingerea obiectivului 10 din Planul Operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.860/2008 - „Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil şi familie”.
De asemenea, proiectul a răspuns recomandării Comitetului ONU pentru drepturile copilului, ca urmare a examinării celui de-al treilea şi al patrulea raport periodic al României (iunie 2009), ca “statul parte să asigure coordonarea procesului de implementare a Convenţiei pe teritoriul său. În acelaşi timp, Comitetul îndeamnă statul parte să formuleze strategii de eficientizare a instituţiilor naţionale şi locale de protecţie a copilului, în speţă prin clarificarea responsabilităţilor şi alocarea de resurse umane şi financiare suficiente pentru activitatea acestora”.
Proiectul a contribuit la asigurarea calităţii în domeniul organizării şi funcţionării sistemului de protecţie a copilului, prin elaborarea de standarde specifice pentru diverse categorii de servicii destinate protecţiei copilului, realizarea unui sistem de evaluare şi atestare a calităţii, elaborarea de instrucţiuni şi proceduri pentru stabilirea standardelor de cost, care să permită programarea pe baze riguroase a dezvoltării strategice şi a finanţării sistemului de protecţie a copilului.
Proiectul a vizat ca rezultat final, în afara studiului de sistem, elaborarea unui cadru legislativ coerent şi unitar în domeniu, cu respectarea principiilor şi angajamentelor privind evaluarea calităţii, stipulate în Comunicarea Comisiei Europene (COM(2007)725) din noiembrie 2007 privind “Serviciile de interes general, inclusiv serviciile sociale de interes general: Un angajament european”, Comunicarea CE (COM(2006)177) din aprilie 2006 “Serviciile sociale de interes general în Uniunea Europeană: implementarea programului Comunităţii Lisabona”, al II-lea Forum European privind “Serviciile sociale de interes general” – Paris, octombrie 2008 şi Concluziile Conferinţei Ministeriale privind serviciile sociale – Praga, aprilie 2009.
În ultimii ani, toate documentele Comisiei Europene privind serviciile sociale, analizate în contextul întăririi incluziunii sociale, subliniază necesitatea realizării unui sistem de management şi evaluare a calităţii, care să se alinieze unor criterii unitare, având în vedere că “obţinerea unui grad ridicat de calitate, siguranţă şi accesibilitate, promovarea creării unor servicii de interes economic general de înaltă calitate, sigure şi convenabile ca preţ, reprezintă un obiectiv important al acţiunii UE” (COM(2007)725).

• Programul de Intervenție Timpurie București (”Bucharest Early Intervention Program” - BEIP)

În anul 2000, trei universități americane - University of Minnesota, University of Tulane și University of Maryland - începeau o cercetare științifică denumită "Bucharest Early Intervention Program" - ”Programul de Intervenție Timpurie București". Proiectul era implementat de Fundatia SERA ROMÂNIA, iar finanțarea era asigurată de John T. and Catherine D. MacArthur Foundation. Iar coordonarea științifică a studiului a aparținut Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului (IOMC).

Cele două obiective ale programului erau unul social, de demarare a dezinstituționalizării copiilor din Centrul de Plasament "Sfânta Ecaterina" din București și unul științific, de evidențiere a dezvoltării neurologice și cerebrale a copilului aflat în trei situații: în familia naturală, în asistență maternală și în îngrijire rezidențială.

Această cercetare va continua și în viitor, realizând o evaluare complexă a copiilor din grupul initial până la vârsta de 21 ani. Din primele activități și rezultate ale programului s-a desprins o concluzie extrem de importantă: necesitatea înființării unui institut de formare profesională și de cercetare științifică fundamentală care să crească nivelul calității serviciilor și să sprijine dezvoltarea sistemului de protecție a copilului.

Ca atare, în anul 2004, Fundația "Tulane", Fundația SERA ROMÂNIA și Academia de Științe Medicale din România au pus bazele Asociației pentru Dezvoltarea Copilului, iar în 2004 a fost creat Institutul pentru Dezvoltarea Copilului prin asocierea Consiliului Local Sector 1 si a DGASPC Sector 1.

Institutul pentru Dezvoltarea Copilului (www.institutulcopilului.ro ) este un proiect de interes public, fiind o structură fără personalitate juridică în cadrul Asociației pentru Dezvoltarea Copilului, cu scopul de a organiza și desfășura activități de cercetare, analiză, dezvoltare strategică și programatică, formare de personal și aplicare practică a instrumentelor și metodelor realizate în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și în domeniile conexe acestuia.

Utilizând expertiza academică românească (Academia de Științe Medicale) și cea americană (Universitatea Harvard), precum și experiența în managementul schimbării a Fundației SERA ROMÂNIA, Institutul pentru Dezvoltarea Copilului are rolul de a pilota și a dezvolta instrumente de evaluare, de a informa factorii de decizie și, mai cu seamă, de a disemina cunoștințele și informația în scopul creșterii calității intervențiilor și al creării unor standarde adecvate de îngrijire a copilului în dificultate și nu numai.

Rezultatele extrem de importante ale acestei cercetări au stat la baza elaborării sau modificării mai multor acte normative din Romania, inclusiv a Legii nr. 272/2007 privind protecţia drepturilor copilului, dar şi din alte tări ale lumii.

• Parteneriate
Încă de la înfiinţarea sa în anul 1996, SERA a susţinut strategia de implementare a parteneriatelor cu agenţii internaţionale. La început, Asociaţia “Solidarite Enfants Roumaines Abandonees” – Franţa, a pus integral bazele programelor, dar începând din 1997 programele SERA au fost suportate din resurse financiare şi colaborări substanţiale din parteneriate cu: UE/Phare, Banca Mondială, Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, UNICEF, Banca Consiliului Europei, Guvernul României, European Children’s Trust UK şi alte organizaţii nonguvernamentale.
În cei 23 de activitate, SERA a coordonat şi participat la diferite proiecte de cooperare internaţională în domeniul protecţiei copilului. Cele mai semnificative sunt:
- Proiectul Bacău de realizare a unei palete de servicii integrate prin închiderea Căminului Spital Ungureni în cooperare cu judeţul Bacău, Banca Mondială şi diferite ONG-uri locale.
- Proiectul de Ajutor Umanitar pentru Copiii din România finantat de Banca Consiliului Europei.
- Proiectul de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivel Judeţean, finanţat de către Asociaţia Franceză SERA şi Trustul Britanic Romanian Orphanage.
- Proiectul “Fermeture des Mouroirs” în cooperare cu SERA France si CARE France.
- Proiectul Francez de Ajutor Umanitar (Ministerul Francez al Afacerilor Externe prin Ambasada Franţei).
- Reforma din domeniul protecţiei copilului in parteneriat cu ANPCA/UE/Phare 9803.02.
- Proiectul BEIP în colaborare cu Fundatia McArthur şi Universitatea Minnesota
- DPC/UE/Programul Phare Bridging - Asistenţă tehnică acordată autorităţilor române în vederea implementării reformei de protecţie a copilului la nivel local.
SERA a fost recunoscută ca partener în cadrul programelor naţionale precum Reforma Sistemului de Protecţie a Copilului, împreună cu Banca Mondială şi Fondul Pentru Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, având o contribuţie ca donator de peste 8 milioane USD.
SERA a câstigat contracte în care Autoritatea Contractantă este fie Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului fie Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap. ANPDC a contractat cu SERA de-a lungul anilor programe complexe de inchidere de instituţii, de dezvoltare de servicii sociale locale, de pregătire de numeroşi specialişti, de dezvoltare de reţele naţionale de asistenţă maternală, de dezvoltare de centre regionale de formare. ANPH a contractat în premieră cu SERA un program de reformare de instituţie de tip vechi pentru adulţii cu handicap.
SERA ROMÂNIA este co-fondatorul Federaţiei ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului (FONPC), principala Federaţie autoare a rapoartelor alternative din domeniul protecţiei drepturilor copilului adresate Comitetului ONU, membră a EuroChild şi a Consiliului Consultativ al Autorităţii Nationale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, fiind singura organizaţie nonguvernamentală cu drept de vot din acest organism.

Bogdan SIMION Dana Minerva SÎRBU
Director Executiv Director Financiar


Informații generale

Numele organizației: Fundatia SERA ROMANIA

Județ: Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Adresa fizică: str. Barbu Iscovescu nr. 24A, etj. 2, apt. 3, sector 1

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 30/29.11.2002

Reprezentant legal

Reprezentant legal: Bogdan Simion

Președintele organizației: Fundatia nu are presedinte, in conformitate cu Statutul

Membrii Consiliului Director: Mihaela Gherghiceanu, Doina-Marilena Hanganu, Raluca Oprisan, Cristian Tabacaru, Geta Scurtu

Documente