ALIANTA ROMILOR DIN JUDETUL GALATI
ALIANTA ROMILOR DIN JUDETUL GALATI

Scurta descriere:

Constituită în baza O.G. 26/2000, este o organizaţie nonguvernamentală, de drept privat, fără scop lucrativ şi a obţinut personalitate juridică în Dosar Nr. 230/PJ/2002 depus la Judecătoria Galaţi. Reuneşte în rândurile ei cetăţeni români (în principal etnici romi) care doresc să militeze pentru apărarea drepturilor şi intereselor comunităţilor locale de romi indiferent de neam, stare socială, orientare politică sau grad de cultură. Scopul: antrenarea romilor în activităţi sociale, culturale, educative, acţiuni pentru promovarea sănătăţii, acţiuni de justiţie şi ordine publică, acţiuni de comunicare şi de participare civică, activităţi economice, acţiuni de eliminare a discriminării. Grupurile ţintă: sunt constituite în general din persoane defavorizate şi în special din persoane din etnia romă din judeţul Galaţi, dar şi din alte judeţe. Resursele organizaţiei: Un spaţiu amenajat la standarde europene, dispune de o suprafaţă de 362,3 mp şi întruneşte toate condiţiile pentru buna desfăşurare a activităţilor organizaţiei. Mijloace fixe: 7 calculatoare, 5 imprimante, 6 lap-top-uri, 3 copiatoare, 4 video proiectoare, 4 flip-chart, 1 camera video, telefon/fax şi mobilier adecvat pentru fiecare birou în parte, 1 autoturism aflat în proprietatea asociaţiei.Resurse umane: Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi beneficiază de o echipă formată din oameni cu pregătire şi experienţă adecvată în funcţie de activitatea desfăşurată. Numărul total de personal: 12 din care: de conducere: 1; de execuţie: 12, cu următoarele specializări: 1 mediator şcolar, 1 învaţător, 2 asistenţi sociali, 1 psiholog, 4 mediatori sanitari, 1 inspector de poliţie, 1consilier juridic, 1 expert contabil, 1 secretar.


Informații generale

Numele organizației: ALIANTA ROMILOR DIN JUDETUL GALATI

Județ: Galati

Localitate: Galati

Adresa fizică: Municipiul Galati, strada 1 Decembrie 1918 nr. 25, Judetul Galati, CP: 800511; CUI: 15216321

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 13/17.03.2003

Reprezentant legal

Reprezentant legal: GOTU VIORICA

Președintele organizației: GOTU VIORICA

Membrii Consiliului Director: GOTU VIORICA, PETRICA CLAUDIU-IULIAN, URSU RAMONA

Documente