Agentia de Dezvoltare Comunitara Buzau
Agentia de Dezvoltare Comunitara Buzau

Scurta descriere:

Misiunea organizatiei: Dezvoltarea durabilă şi comprehensivă a comunităţilor locale defavorizate prin asigurarea accesului deplin al cetăţenilor lor la drepturi politice, economice, sociale şi culturale şi prin valorificarea eficientă şi multidisciplinară a resurselor umane şi economice existente.

Obiective specifice:
a)Asigurarea accesului deplin la drepturi civile pentru toţi cetăţenii din comunităţi defavorizate;
b)Revalorizarea şi dezvoltarea eficientă şi multidisciplinară a resurselor umane şi economice din comunităţi defavorizate;
c)Asigurarea accesului deplin la drepturi politice, economice, sociale si culturale pentru toţi cetăţenii din comunităţi defavorizate;
d)Dezvoltarea economică durabilă a comunităţilor defavorizate;
e)Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în comunităţile defavorizate;
f)Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor din comunităţi defavorizate la servicii de sănătate de calitate;
g)Creşterea accesului cetăţenilor din comunităţi defavorizate la o educaţie şcolara de calitate şi relevantă din punct de vedere cultural;
h)Educaţia şcolară interculturală, pentru cetăţenie democratică şi diversitate culturală;
i)Păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural local;
j)Reconstrucţia identităţilor etnice locale;
k)Facilitarea accesului cetăţenilor din comunităţi defavorizate la servicii de protecţie şi asistenţă socială;
l)Facilitarea accesului cetăţenilor din comunităţi defavorizate pe piaţa muncii;
m)Participarea politică a cetăţenilor din comunităţi defavorizate;
n)Prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare faţă de cetăţenii din comunităţi defavorizate;
o)Promovarea de politici publice în favoarea cetăţenilor din comunităţi defavorizate, inclusiv măsuri afirmative;
p)Protecţia drepturilor fundamentale ale omului şi ale minoritatilor;
q)Asociaţia îşi poate stabili şi alte obiective, în măsura în care acestea se află în concordanţă cu misiunea sa.
Activitaţi:
a)asigurarea tuturor condiţiilor necesare pentru accesul cetăţenilor din comunităţi defavorizate la drepturile civile (acte de identitate, legalizarea locuirii, asistenţă şi protecţie socială, aisitenţă medicală, educaţia şcolară);
b)activităţi de revalorizare şi dezvoltare a meşteşugurilor tradiţionale locale: organizarea de târguri de meşteşuguri, înfiinţarea de ateliere meşteşugăreşti şi de galerii de meşteşuguri, organizarea şi desfăşurarea de cursuri de formare vocaţionala, în special în scopul învăţării şi perpetuării meşteşugurilor tradiţionale, revalorizarea meşteşugurilor tradiţionale prin dezvoltare de produs şi campanii de promovare, initierea şi dezvoltarea unei reţele de distribuţie a produselor;
c)consultantă, asistenţă şi intervenţie în comunităţile defavorizate în domenii legate de infrastructura, locuire, acces pe piaţa muncii, activităţi generatoare de venit, formare şi reconversie profesională, asistenţă medicală, îngrijirea sănătatii şi acces la serviciile de sănătate publică, educaţie şcolara şi intracomunitară, acces la servicii de protectie şi asistenţă socială, participare politică;
d)reforma şcolii în sensul introducerii şi dezvoltării educaţiei pentru cetăţenie democratică, pentru diversitate culturală şi dialog intercultural în curricula şcolară, în formarea cadrelor didactice, în activităţile extracurriculare şi în toate formele de învăţământ în general;
e)programe generatoare de venit si creatoare de locuri de muncă;
f)campanii şi alte activităţi referitoare la participarea politică a cetăţenilor din comunităţi defavorizate;
g)campanii şi alte activităţi de prevenire şi combatere a tuturor formelor de discriminare faţă de cetăţenii din comunităţi defavorizate;
h)activităţi referitoare la protecţia drepturilor fundamentale ale omului şi ale minorităţilor;
i)programe referitoare la reconstrucţia identităţilor etnice locale, la conservarea patrimoniului cultural local şi la creşterea stimei de sine a cetăţenilor din comunităţi defavorizate;
j)programe de formare pentru copii, tineri si adulti;
k)activităţi economice, conform legii;
l)dezvoltarea de programe de cooperare la nivel naţional şi international;
m)orice alte activităţi menite să conducă la realizarea misiunii şi obiectivelor specifice, în conformitate cu legislaţia in vigoare.


Informații generale

Numele organizației: Agentia de Dezvoltare Comunitara Buzau

Județ: Buzau

Localitate: Bascenii de Jos

Adresa fizică: Sat Bascenii de Jos, Comuna Calvini, Judetul Buzau

Număr înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor: 10/27.09.2009

Reprezentant legal

Reprezentant legal: Raducanu Ana

Președintele organizației: Raducanu Ana - presedinte

Membrii Consiliului Director: Raducanu Ana - presedinte, Calin Razvan Ionut – manager, Stoica Ionel – secretar general, Lefter Genica - cenzor

Documente